Huurvoorwaarden

Annuleringsregels

 • tot een maand voor aanvang 40% van de huursom
 • tot een week voor aanvang 65% van de huursom
 • binnen een week voor aanvang 75% van de huursom
 • Slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering.

Schade

 • Huurder zal het gehuurde als een goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken.
 • Huurder zal elk feit waaruit schade voortvloeit en/of dat de verhuurder mogelijkerwijs moet weten, terstond aan de verhuurder te melden.
 • Huurder heeft een eigen risico van € 250,00 bij casco en W.A. schade. (inventaris is hier niet bij inbegrepen)
 • Niet gemelde schade en/of vermissingen worden voor 100% in rekening van huurder gebracht.
 • Voor het laten verrichten van reparaties of vervangingen is toestemming van de verhuurder nodig.

Aansprakelijkheid

 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privégoederen.

Reglement

 • Huurder is in gebreke als hij de huur niet op de vervaldata voldaan heeft of als blijkt dat de zeilkennis onvoldoende is, of andere verplichtingen van deze overeenkomst niet nakomt.
 • Behalve nakoming en of schadevergoeding vorderen, kan de verhuurder de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk terugnemen.
 • Het is niet toegestaan uit te varen bij een (voorspelde) windkracht 6 BEAUFORT of meer, met meer dan 6 personen plaats te nemen in de boot, of de boten anders te gebruiken dan door verhuurder bedoeld.
 • Er mag alleen gevaren worden op de binnenwateren, die tot het toegestane vaargebied behoren.
 • Het IJsselmeer is onder andere een niet toegestaan vaargebied. Tijdens de huurtermijn dient de huurder regelmatig sluitingen en bouten te controleren.
 • Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boot te plakken of te monteren.
 • De gehuurde boot dient op de afgesproken tijd teruggeleverd te worden aan het einde van de huurperiode.
 • Indien de boot later dan de overeengekomen tijd word teruggeleverd, heeft de verhuurder het recht hiervoor extra kosten te berekenen aan de huurder.
 • Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten in hun geheel van binnen en buiten en de romp tot aan de waterlijn schoongemaakt te zijn.
 • Eventueel gezette reven dienen verwijderd te zijn.
 • Inventaris dient op dezelfde overzichtelijke wijze als bij aanvaarding van de boten te zijn neergelegd.
 • De eventueel meegeleverde dektent dient na inlevering op het voordek te liggen.

De huurperiodes zijn:

 • dag = 9.00 tot 17.00
 • weekend = Zaterdag 9.00 uur tot Zondag 16.30
 • midweek = Maandag 9.00 tot Vrijdag 16.00
 • week = Zaterdag 9.00 tot Vrijdag 16.00.
 • Pasen, 15-04 t/m 17-04 (zaterdag 9:00 tot maandag 16:30)
 • Hemelvaart, 24-05 t/m 28-05 (woensdag 16:00 tot zondag 16:30)
 • Pinksteren, 3-06 t/m 5-06 (zaterdag 16:00 tot maandag 16:30)
 • Frohleichnam, 14-06 t/m 19-06 (woensdag 16:00 tot maandag 16:30)