Huurvoorwaarden

Wij werken via de algemene Hiswa voorwaarden.

Daarin staan alle voorwaarden zoals de annuleringsvoorwaarden beschreven.

Klik hier voor de HISWA huurvoorwaarden vaartuigen

Hieronder in het kort aan aantal belangerijke punten.

Artikel 7.1. Als de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten. Als de consument annuleert, kan de ondernemer aanspraak maken op een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van:

- 15% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de huurperiode;

- 50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de huurperiode;

- 75% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de huurperiode;

- 100% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 1 maand vóór aanvang van de huurperiode of op de ingangsdatum van de huurperiode. Voor alle genoemde schadeloosstellingsbedragen geldt een minimum van € 65,-.

10.4 Aansprakelijkheid

 • 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval. Hij is hier alleen voor aansprakelijk als die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het verhuurde vaartuig. 

Verder werken wij met het volgende Huishoudelijk Reglement :

 • Huurder is in gebreke als hij de huur niet op de vervaldata voldaan heeft of als blijkt dat de zeilkennis onvoldoende is, of andere verplichtingen van deze overeenkomst niet nakomt.
 • Behalve nakoming en of schadevergoeding vorderen, kan de verhuurder de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk terugnemen.
 • Het is niet toegestaan uit te varen bij een (voorspelde) windkracht 6 BEAUFORT of meer, met meer personen plaats te nemen in de boot dan het aangegeven maximun, of de boten anders te gebruiken dan door verhuurder bedoeld.
 • Er mag alleen gevaren worden op de binnenwateren, die tot het toegestane vaargebied behoren.
 • Het IJsselmeer is onder andere een niet toegestaan vaargebied. Tijdens de huurtermijn dient de huurder regelmatig sluitingen en bouten te controleren.
 • Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boot te plakken of te monteren.
 • De gehuurde boot dient op de afgesproken tijd teruggeleverd te worden aan het einde van de huurperiode.
 • Indien de boot later dan de overeengekomen tijd word teruggeleverd, heeft de verhuurder het recht hiervoor extra kosten te berekenen aan de huurder.
 • Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten in zijn geheel van binnen en buiten en de romp tot aan de waterlijn schoongemaakt te zijn.
 • Eventueel gezette reven dienen verwijderd te zijn.
 • Inventaris dient op dezelfde overzichtelijke wijze als bij aanvaarding van de boten te zijn neergelegd.
 • De eventueel meegeleverde dektent dient na inlevering op het voordek te liggen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op onze boten.

De huurperiodes

 • dag = 9.00 tot 17.00
 • weekend = Zaterdag 9.00 uur tot Zondag 17.00
 • midweek = Maandag 9.00 tot Vrijdag 17.00
 • week = Zaterdag 9.00 tot Vrijdag 17.00.(elke andere startdag is ook mogelijk, altijd 7 dagen)
 • Pasen, Zaterdag 9:00 tot maandag 17:00
 • Hemelvaart, woensdag 17:00 tot zondag 17:00
 • Pinksteren, zaterdag 9:00 tot maandag 17:00
 • Fronleichnam, woensdag 16:00 tot zondag 17:00)